Støvrings historie

Støvring fra bronzealderen over middelalderen, gennem renæssancen, ind i nutiden og på vej mod fremtiden.

Fra Trap Danmark år 1904

Støvring Herred

 

Sogne: St. Mortens ø. Landd. Borup, Raasted, Gimming,Lem, Harridslev, Albæk, Støvring, Mellerup.

Støvring Herred begrænses mod N. af Nørhald Herred, mod Ø. og S. af Randers Fjord. Mod SV af Galten Herred og mod V. af Viborg Amt (Sønderlyng Herred).

STØVRINGGAARD KLOSTER SE ALLE 

FRA JOMFRUKLOSTER - til idyllisk refugium

Langt ude på landet ved fjord og skov ligger det gamle Støvringgaard Kloster. Indtil langt op i 1700-tallet var det hovedsæde for den adelsfamilie, der styrede Støvring Herred, som rakte vidt omkring. Fra 1735 blev slottet til et nonnekloster, da magten blev mere og mere centreret i København. 

Selve Klosteret er i dag et refugium for "Livsnydere, der værdsætter natur og historiske omgivelser. På klosterets jorde er der skovbrug, aktivt landbrug og Randers Fjord Golfklub.