Søndag, 28 maj 2017

Borgermødet den 10. oktober

 Den 10. oktober blev årets 4. borgermøde i "Støvring - en vinderlandsby"-rækken gennemført.

Igen var der mødt et stort antal interesserede borgere op for at deltage i arbejdet. Arbejdsgruppernes arbejde var blevet finpudset og der var tillæg til det tidligere arbejde fra flere af grupperne.

Gruppen med ansvaret for en nyt fællesareal var kommet et stykke videre og kunne vise et flot kort med det nye område, som en venlig, lokal familie har stillet til rådighed for fællesskabet.

Gruppen med ansvar for landsbyens forskønnelse havde arbejdet videre med fælles spilleregler og eksempel på et brev til rundsendelse. Der blev fremvist eksempler på metalbogstaverne til forsamlingshuset. Flot arbejde!

Der blev fremlagt et forslag til, hvordan den fremtidige struktur for organiseringen kunne se ud. Det blev foreslået, at den nuværende Forsamlingshus-organisation fremover bliver omdannet til Støvring Borgerforening & Forsamlingshus. Det blev positivt modtaget.

Gruppen med ansvar for eksterne samarbejdspartnere fremlagde sine forslag til hvordan handlende, foreninger mv. i omegnen kunne inddrages i det fremadrettede arbejde. 

Gruppen med ansvar for mere liv i byen oplistede en plan for, hvordan de mange forslag kunne organiseres fremadrettet - og konkrete forslag til, hvordan borgerne kunne få indflydelse på aktiviteterne i form af en interview-undersøgelse.

Gruppen med ansvar for børn fremviste igen sit flotte oplæg fra foregående møde. Der blev samtidig diskuteret, hvordan der skal arbejdes videre med trafik-spørgsmålet. Dette er endnu uafklaret. 

Alt i alt en spændende aften, hvor vi er ved at have et godt og gennemarbejdet forslag til den samlede plan for landsbyen. Grupperne skal nu færdiggøre sit oplæg, så tingene kan skrives sammen til den færdige rapport og plan til fremlæggelse den 21. november.