Søndag, 28 maj 2017

Støvring - en vinderlandsby

Den store finale i vores udvikling af planen frem mod 2020 for "Støvring - en vinderlandsby" løb af stabelen med 53 deltagere den 21. november kl. 18.30, hvor vi startede med gratis sponsormiddag.

Middagen var velplanlagt og udført af Ove, Erik, Anne og Marie-Louise. Flot arbejde ved kødgryderne - og imponerende timet af Ove - det var benhård køkken-logistik!

Efter formandens velkomst indledte Jørgen Møller mødet med en gennemgang af processen. Selvom han gentog nogle af sine provokationer fra første møde med fremvisning af nogle af landsbyens eksempler på "nedslidt fysisk miljø", som han kaldte det, så var hans tale først og fremmest en hyldest til det fællesskab og den fandenivoldskhed, som landsbyen havde fremvist arbejdsprocessen. Han har været med i lignende processor i mange andre landsbyer - og han arbejder professionelt med det i hverdagen på Universitetet - men han var uhyre imponeret over den energi og vilje til udvikling, der er blevet vist i Støvring. Han sluttede af med at sætte personlighedstræk på landsbyen - og det blev en imponerende samling af flotte ord, der var som taget ud af en jobannonce fra Maersk. Flot!!!!

Projektgrupperne fremlagde derefter sine planer for fremtiden. De blev godt modtaget af forsamlingen og de 53 fremmødte klappede flot hver gang en gruppe var færdig. Det, der skabte mest debat - og hvor der skal arbejdes videre - var spørgsmål om trafikal sikkerhed for børnene, hvor landsbyens oplevelser gennem årene gør, at vi må sætte ressourcer ind på dette spørgsmål. Det får høj prioritering i de kommende måneder. Indlæggene blev afsluttet med udleveringen af den flotte 30-siders rapport, der samler gruppernes arbejde og som samtidig er vores dokumentation over for eksterne samarbejdspartnere og bevillingsgivere på, at vi står sammen - og vi vil noget med vores landsby. Rapporten blev godt modtaget i forsamlingen.

Efter kaffe, småkager og pandekager til børnene (der var også store børn i køen til pandekagerne - meget store) gennemgik Jørgen Holm de sidste gruppers arbejde og lavede derefter konklusionen på arbejdet med en afsluttende stor tak til Forsamlingshusets bestyrelse for en utrættelig indsats, styregruppens og arbejdsgruppernes indsats gennem månederne og til madlaverne denne sidste aften. 

Kirsten Ohmand Jensen takkede Jørgen Møller for sin indsats og formanden sluttede af med en tak til alle de forsamlede.

Det var en rigtigt god og hyggelig aften - tak for det!