Søndag, 28 maj 2017

Støvring - en vinderlandsby. Under denne kamptitel samledes 30 borgere for at lægge store planer for fremtiden i vores landsby.

Fra at have været herred og sogn med eget erhvervsliv, foreningsliv og myndighedspersoner, så er Støvring i dag et reslutat af de seneste par hundrede års urbanisering. Landsbyen har mistet sine erhverv, så kun et par virksomheder er tilbage - og antallet af indbyggere ligger i dag tæt på 200 - langt under tidligere tiders indbyggertal.

Byens indbyggere har besluttet at byen skal udvikle sig - ikke i form af nye virksomheder, for det er ikke særligt realistisk - men i form af et mere aktivt og synligt byudviklingsarbejde, hvor byens borgere er med til at opstille ønsker og i fællesskab udvikle byen og dens miljø.

Dette arbejde foregår ved borgermøder og i tæt samarbejde med Forsamlingshuset, som er den bedst formaliserede organisation i byen. Der er nedsat en række udvalg, der arbejder med forslag til byens udvikling.

Læs og skriv indlæg på bloggen om udvikling af byen.

Link til Støvrings Facebookside