Søndag, 28 maj 2017

Støvrings historie - en tidslinje

Støvrings oprindelse kan føres tilbage til jernalderen. Endelsen "-ing" er ikke givet til byer siden starten af 800-tallet, så for et par tusind år siden var stedet altså en jernalderboplads.

Kirken er opført omkring år 1200 og det er sandsynligvis også på dette tidspunkt at Støvringgaard menes at "dukke op".

Første gang stedet ses på tryk er i 1319, hvor det omtales som "Stifringh".

I middelalderen bliver stedet p.g.a. Støvringgaards magtposition til "hovedstad" for Støvring Herred - "Styfringhæreth" - en titel, der bevares helt frem til kommunalreformen i 1970. Under herredet hører St. Mortens, Borup, Raasted, Gimming, Lem, Harridslev, Albæk, Mellerup og Støvring Sogne. I middelalderen hører herredet under Ommersyssel og senere Dronningborg Len. I 1660 bliver herredet underlagt det nye Dronningborg Amt.

I 1790 bliver Støvrings gårde stjerneudskiftet. Den karakteristiske udstykningsform, der stråler ud fra byen, kan være vanskelig at se i dag, men på jordene mod nordøst kan man stadig se diger og hegn efter udskiftningen.

I 1870 brænder det meste af byen og nye gårde opføres. 

Under andelsforeningernes opblomstring sidst i 1800-tallet blev der anlagt et andelsmejeri, "Kronjyden"(1887), Sparekassen (1876) og Forsamlingshuset blev bygget i 1889.

Den senest fungerende skole ligger i byens nordlige kant og blev opført i 1906.

1915 markede man demokratiet og indførelsen af stemmeret for kvinder ved at plante en Grundlovslind. Det imponerende træ står i trekanten i krydset Kronjydevej-Nørreskovvej.

Som en af de eneste landsbyer i Danmark har Støvring bevaret sit bystævne - "Tingstedet" - hvor de 14 sten i rundkreds symboliserer de 14 primære gårde. Her mødtes man "i gamle dage" for at diskutere og tage beslutninger om stort og småt i byen, ligesom man mener at rettergange blev forrettet her.

 Befolkningstallet for Støvring Sogn var:

  • 1801: 321 indbyggere
  • 1840: 308 indbyggere
  • 1860: 345 indbyggere
  • 1896: 484 indbyggere, som boede i 90 gårde og huse
  • 2004: 309 indbyggere

Ved kommunalreformen i 1970 blev Støvring en del af Nørhald Kommune og ved strukturreformen i 2007 indgik Støvring som en del af Randers Kommune.