Søndag, 28 maj 2017

Støvring Borgerforening

Støvring Borgerforening er alle borgernes fælles forum. Borgerforeningen har til formål at skabe rammerne for en god udvikling i landsbyen.

Borgereningen sætter aktiviteter igang - eller koordinerer indsatsen og bidrager med ressourcer, hvis en gruppe borgere vil tage et initiativ.

Borgerforeningen repræsenterer landsbyen over for de myndigheder, fonde og organisationer, der har relevans for Støvring.

Borgerforeningen driver også Støvring Forsamlingshus og vores fælles, udendørs arealer - f.eks. Brauers Plads og skole-busskuret.

Borgerforeningen ledes af en bestyrelse på 7-11 borgere, der vælges for 2 år ad gangen. Nogle sidder i en længere årrække, mens andre tager en "værnepligt" på 2-4 år i bestyrelsen. Arbejdet i bestyrelsen er både planlægning, koordination og gennemførelse af konkrete arrangementer.